Sprekers 2017

 

SpinLab VU

Twitter

Henk ScholtenHenk Scholten is sinds 1994 hoogleraar Ruimtelijke Informatica, verbonden aan de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU), directeur van het SPINlab, progamma director van UNIGIS, CEO van Geodan.Henk Scholten ontving tijdens de Geospatial World Forum op 25 mei 2016 de Lifetime Achievement Award voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de geo-informatietechnologie wereldwijd.
LinkedIn foto Just
JustObjects

Twitter

Just van den Broecke

Just van den Broecke is zelfstandig Open Geo-ICT specialist onder de bedrijfsnaam Just Objects. De inzet en ontwikkeling van Open Source geo-architecturen en -producten is zijn voornaamste werkgebied. Dit doet hij in opdrachten voor Het Kadaster (o.a. PDOK en INSPIRE), Geonovum, Rijksvastgoedbedrijf, Gasunie en vele anderen. Just is ontwikkelaar, “committer”, binnen verscheidene Open Source projecten zoals GeoHealthCheck, NLExtract, Heron en Stetl. Daarnaast is hij lid van de OpenGeoGroep en secretaris van de Stichting OSGeo.nl
LinkedIN picture van Jan Willem
over JWvAalst

Twitter

Jan-Willem van Aalst

Jan-Willem van Aalst is cartografisch vormgever, data-analist, informatiearchitect en adviseur kennismanagement. Sinds de publicatie door de overheid in 2012 van de locatiegebaseerde basisregistraties als open data, houdt hij zich onder de naam “Imergis” bezig met het combineren van de beste geodata uit allerlei bronnen, inclusief de OpenStreetMap. Sinds 2013 publiceert hij de OpenTopo kaartbladen, die in allerlei sectoren steeds meer gebruikt worden. Jan-Willem vertegenwoordigt tevens de hulpdiensten in het landelijke gebruikersoverleg BRT.

Steggink.it

Frank Steggink

Frank Steggink is gespecialiseerd in zowel software ontwikkeling als dataconversie op het gebied van geo-ICT. Na ruim 15 jaar als developer gewerkt te hebben voor Bentley en Vicrea, is hij sinds 1,5 jaar werkzaam als zelfstandige professional onder de naam Steggink Geo-ICT. Frank heeft in zijn carrière o.a. gewerkt voor het Kadaster (PDOK/Locatieserver en Keten Geo), Politie (Locatieserver), IFV, Nieuwland en diverse andere organisaties. Ook is hij al jaren betrokken bij NLExtract en verschillende open source/data communities. Daarnaast prepareert hij verschillende datasets voor OpenTopo.


Richard Witmer

Richard Witmer is productmanager Topografie en Beeldmateriaal bij het Kadaster.
Voor de Basisregistraties Topografie (BRT) en Grootschalige Topografie (BGT) ben ik de schakel tussen de gebruikers, het ministerie van Infrastructuur en Milieu als opdrachtgever, en het Kadaster als producent. Voor de BRT is het Kadaster de bronhouder en voor de BGT de houder van de Landelijke Voorziening. Voor allebei vindt de distributie via PDOK plaats.
LinkedIn picture Willem Hoffmans
GeoAcademie

Willem Hoffmans

Willem Hoffmans heeft zich na het afronden van zijn studie Fysische Geografie ontwikkeld als ervaren GIS-expert. Bij achtereenvolgens Dienst Landelijk gebied, RIVM en Kenniscentrum Recreatie werkte hij aan GIS-analyses, modellen en kartografie. Centraal in zijn werk staat altijd de vertaalslag: hoe maak je van een technisch ingewikkeld onderwerp een helder verhaal dat voor de relatieve leek te begrijpen is?Begin 2012 heeft hij Ruimtemaatwerk opgericht, van waaruit hij zijn GIS expertise als zelfstandig ondernemer verder uitbouwt en toepast. Willem heeft een brede kennis van ESRI GIS; de laatste jaren heeft hij ook de nodige ervaring opgedaan met opensource-GIS.

Maarten Reiling
Sinds 2009 werk ik bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling in de gemeente Den Haag. Hier heb ik inmiddels diverse functies bekleed rond mijn drie passies, namelijk: stadsontwikkeling, onderzoek en techniek. Sinds deze zomer ben ik fulltime werkzaam bij de afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek. Vanuit deze rol zorg ik o.a. voor de inbreng van nieuwe innovatieve werkwijzen en analysemethoden op het gebied van geo-informatie, het bevorderen van datagedreven werken, het borgen van structurele data uitwisseling in afspraken met externe partijen, en het samenbrengen van GIS (ruimtelijk onderzoek) en SPSS (statistisch onderzoek).
LinkedIn picture Pim Verver

Twitter

Pim Verver

Na een jarenlange ervaring in de ICT, heb ik in 2000 samen met Marja Kerst ons bedrijf Travelingo opgericht. We richten ons op toeristische en recreatieve uitgaven. We fietsen en wandelen vele publicaties bij elkaar. Zo ontstaat bij mij de passie voor cartografie en alles daaromheen. Buiten mijn vaste ICT-baan en Travelingo begin ik enkele jaren geleden, in mijn vrije tijd en mede door alle Open Data en opensource software, aan een GIS-verkenning
Na de zoveelste reorganisatie verlies ik in 2016 mijn ICT-baan. Ik wil van de nood een deugd maken, stort mij nog meer op GIS, volg een GIS opleidingstraject en ben per begin 2017 beschikbaar als GIS-specialist.
In mijn presentatie geef ik aan de hand van enkele voorbeelden aan, hoe ik bevangen ben door het GIS-virus en er – hopelijk – nooit meer van zal genezen.
LinkedIN picture Winifred

Twitter

Winifred Broeder

Winifred Broeder is zelfstandig cartograaf, werkzaam onder de naam Landkaartje. Kort na de studie Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht is zij in opdracht kaarten en infographics gaan produceren. In de eerste periode voornamelijk voor overheidsnota’s (VROM, LNV, RWS), later zijn er opdrachtgevers uit de toeristische sector bij gekomen (ANWB, diverse VVV’s) en heeft zij projecten die historische structuren onderzoeken (Brandgrens Rotterdam 1940, Stelling van den Bosch 1629, Stroomgaten Watersnood 1953) door middel van kaartmateriaal ondersteund.
Door de toenemende beschikbaarheid van opendatasets verandert haar werkwijze en het tempo waarin producties kunnen worden gerealiseerd.
Evelien Bulte
Ik ben tweedejaars MSc studente Geographical Information Management and Applications (GIMA). Binnen deze opleiding worden veel verschillende aspecten van het GIS-domein belicht. In samenwerking met het humanitaire datateam van het Nederlands Rode Kruis (510.global) doe ik onderzoek naar de mogelijkheden om kort na een aardbeving prioriteitsgebieden voor noodhulp te identificeren. Zo’n Priority Index Model maakt een schatting op basis van impact assessments en ramp-specifieke data van aardbevingen uit het verleden, aangevuld met data die de fysieke en sociaaleconomische kwetsbaarheid van een gebied beschrijven. Een belangrijke uitdaging tijdens mijn onderzoek is om het model op enkel open data te baseren. Ik zal o.a. spreken over hoe de beschikbaarheid en kenmerken van open data mijn keuzes en de resultaten van het model beïnvloeden.