Programma Cartodag 2017

Cartodag 2017, hét congres voor cartografen en liefhebbers van (geo)datavisualisatie is gehouden op 15 maart 2017.

Open is gratis; ja toch, niet dan?

In Nederland is de beschikking over gratis, vrij downloadbare geodata vanzelfsprekend aan het worden. Loop je toch nog tegen een betaalmuur of een gesloten dataset, is dat meer uitzondering dan regel. Dat er gretig gebruik wordt gemaakt van open data, blijkt onder andere uit de download-statistieken van PDOK. Dit moet haast wel van invloed zijn op de kaartproductie in ons land.

Op de Cartodag 2017 stond de invloed van open geodata op de kaartproductie centraal. Wie zijn er met deze open data aan de slag? Is er een explosieve toename te bespeuren van kaarten in de media of valt dat juist tegen? Hoe ga je het beste om met de diverse dataformaten? Wat valt er te zeggen over de kwaliteit van de gegevens en last but not least: welke invloed heeft dit alles op de workflow? Aan de hand van wat theorie, maar vooral door aansprekende praktijkvoorbeelden lieten wij ons licht schijnen op de stand van zaken anno 2017.

Organisatie

Cartodag 2017 kwam tot stand met steun van de Gemeente Rotterdam en GIN, de vereniging Geo-Informatie Nederland.
De organisatie was in handen van Marijn Bosma, Jeroen Vuijk, Wim Feringa, Winifred Broeder, Peter Heerink, Koos Krijnders en Jonna Bosch.

Alle presentaties zijn beschikbaar via het onderstaande programma
09:00   ontvangst
10:00  opening
10:15 keynote

keynotespeaker: Professor Henk Scholten, hoogleraar Ruimtelijke Informatica aan de Vrije Universiteit, directeur van het SPINlab en progamma director van UNIGIS, CEO van Geodan.

(presentatie)

10:45 de levenscyclus van open geodata met open source software: casus NL-Extract en OpenTopo

Sprekers ; Just van den Broecke, Jan-Willem van Aalst en Frank Steggink
(presentatie)

Om bruikbare kaarten te maken is tegenwoordig veel goede open geodata beschikbaar. Maar wat komt er allemaal bij kijken om dat zo praktisch mogelijk te doen? Deze sessie neemt je mee in de levenscyclus van open geodata met tooling zoals NLExtract , GDAL en QGIS . Een greep uit wat er langs komt in dit uur: het maken van PostGIS databases uit PDOK data; het maken van hillshading (reliëfschaduw) uit de AHN2/3; het maken van de OpenTopo kaartbeelden uit combinaties van PDOK bestanden; en het tegelen en opnieuw publiceren van allerlei kaartproducten, bijvoorbeeld op map5.nl .

11:45 koffie
12:00 Open data, kansen en valkuilen

Sprekers ; Willem Hoffmans en Maarten Reiling
(presentatie)
Open data wordt steeds serieuzer opgepakt door diverse organisaties. Er wordt meer en meer data beschikbaar gesteld en de wijze van aanbieden wordt steeds professioneler. Gevolg is dat de GIS specialist met een paar muisklikken een schat aan datasets kan downloaden en deze kan gebruiken in de eigen kaartproducten. Toch is een kritische blik daarbij nodig. Is de data wel betrouwbaar en actueel? Is de dataset eigenlijk wel geschikt voor het kaartbeeld dat ik voor ogen heb? En kan het beter? Wij als gebruikers van open data kunnen daar zelf aan bijdragen.

12:45 lunch
13:45 kadaster

Spreker ; Richard Witmer, Jeroen Hogeboom en Niene Boeijen
(Kadaster presentatie)
(PDOK presentatie)
Hij gaat in op de producten van de BRT, de hele productfamilie van TOP10 tot en met TOP1000 is compleet, wordt binnen 1 jaar met luchtfoto’s en panoramafoto’s geactualiseerd en automatisch gegeneraliseerd. Het Kadaster onderzoekt de mogelijkheden van vector tiling voor de BRT Achtergrondkaart. Wat is het potentieel van deze nieuwste manier voor elke cartograaf om digitaal zijn eigen visualisatie weer te geven ? Het terugmeldsysteem VerbeterdeKaart.nl voor de BRT en BGT, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, komen ook aan de orde. Jeroen en Niene gaan in op thema Vector Tilen.

14:30 Spelen met ‘gratis’ GIS spullen

Spreker ; Pim Verver
(presentatie)
Ik laat met voorbeelden zien hoe open data en opensource je in staat stellen in de vrije uren op verkenning te gaan in de GIS-wereld: top10nl, bag, openstreetmap, stylen in QGIS, Inkscape, Python, Postgresql en meer. Zo doende leer je hééél veel en blijkt GIS heéél leuk te zijn.

15:00 break
15:15 prioriteits index Nepal

Studente Eveline Bulte laat zien hoe ze door middel van open data een prioriteitsindex voor de bevolking in nood kan maken. (presentatie)

15:45 Tekenen? Downloaden

Spreker ; Winifred Broeder
(presentatie)
Tijdens het organiseren van deze dag hebben wij als organisatie gekeken naar de bronnnen die wij zelf gebruiken en deze online gezet.
Voordat het Kadaster zijn topografische data gratis beschikbaar stelde was het verkrijgen van een topografische basislaag voor mij afhankelijk van wat de opdrachtgever tot zijn beschikking had. Of een een serieuze kostenpost. Daarnaast had ik een aantal basiskaarten die ik zelf bij hield. Deze werkwijze is in korte tijd veranderd. Bij aanvang van de opdracht bepaal ik welliswaar nog steeds als eerste schaal en uitsnede, maar vervolgens heb ik in betrekkelijk korte tijd de gewenste topografische elementen gedownload en van een “maptheme” voorzien, waardoor ik veel eerder kan beginnen met het verwerken van de door de opdrachtgeven aangeleverde informatie. Aan de hand van een aantal projecten laat ik zien hoeveel invloed de beschikking van open data heeft op mijn werk.

16:15 zeepkist

Er zal ook nog tijd zijn voor een enkele spontane maar korte zeepkist-presentaties.

16:30 afsluiting en CartoBorrel