Programma Cartodag 2016

Cartodag 2016, hét congres voor cartografen en liefhebbers van (geo)datavisualisatie is succesvol verlopen. Het programma was zeer interessant, de sprekers hebben ons geëngageerd over hun vak verteld en de 76 deelnemers waren enthousiast.
De presentaties zijn te downloaden via de link (presentatie).

9:30 ontvangst
10:15 opening
10:30 keynote

keynotespeaker: Voorzitter van de ICA M.J. Kraak (presentatie)

11:00 Juridische, privacy, ethische aspecten

Wat houdt open source data in voor de producten die worden gemaakt, mag iedereen die dan ook zo maar gebruiken en publiceren? Wat is de waarde van de extra lagen die zelf worden toegevoegd en ligt er een recht op de visualisatie? Veel webapplicaties zijn gebaseerd op scripts, gemakkelijk te kopiëren en te hergebruiken. Mag dat zomaar, of kan het worden beschermd? En dan is er nog big data. Hoe privé zijn wij? En wat is ethisch en wenselijk om op een kaart te zetten?

Prof Dr. Ir. Arnold Bregt van universiteit Wageningen (presentatie).

11:30 Koffie

Privacy op zijn plaats: tussen willen weten en wetten

Het koppelen van data uit verschillende bronnen door middel van locatie-informatie schept ongekende mogelijkheden, maar steeds vaker wordt daarbij ook het privacydomein aangeraakt. Een oplossing is om de twee werelden bijeen te brengen door het scheppen van een dialoog. Het witboek is daar een eerste aanzet toe. Het witboek beschrijft technologische ontwikkelingen, het juridisch kader, beschrijft een aantal praktijksituaties en geeft de vervolgstappen aan.

11:45 Juridische, privacy, ethische aspecten

Juriste Sophia Sipkens (presentatie) , Jene van der Heide (presentatie) van het Kadaster zullen ons op basis van het bovenstaande witboek via discussie door de materie leiden.

12:45 lunch
13:30 Visualisatie en Mapchallenge

Kaartontwerp is van alle tijden, maar onder invloed van technologische ontwikkelingen en nieuw te visualiseren thema’s/onderwerpen verandert er veel. De vraag is of de regels van Bertin nog wel afdoende zijn. Wat te doen met factoren als tijd, dynamiek etc. Tijd voor een nieuwe visualisatie theorie? Helaas kon het ITC lab niet maar Frédérik Ruys zal zijn visie en mogelijke (nieuwe) valkuilen bij het digitale visualiseren toelichten.

De Map-Challenge waarmee we jullie uitdagen, wordt ook door twee meestervormgevers aangegaan, die ieder een andere discipline of achtergrond hebben. Tjeerd Tichelaar maakt een kaart vanuit jarenlange klassieke cartografische kennis, datajournalist Frédérik Ruys is juist sterk in interactieve kaarten. Helaas hebben we geen grafisch ontwerper gevonden die de challenge aandurfde. Allen vertellen over de keuzes en het ontwerpproces. Wat is het verschil in inzicht?
Sprekers: Tjeerd Tichelaar van Noordhoff Uitgevers ( presentatie en atlas-spread ), Datajournalist Frédérik Ruys (presentatie en vluchtelingen visualisatie) bij Vizualism.

15:00 Koffie
15:15 Mapchallenge

Sven Reulen van DESO-GIS zal toelichten hoe hij zijn heatmaps heeft gemaakt.

Een overzicht van alle resultaten van de mapchallenge kunt je zien op de resultaten

15:45 Zeepkist

Er zal ook nog tijd zijn voor een enkele spontane zeepkist-presentatie. Hans van der Maarel zal kort vertellen over zijn activiteiten bij de NACIS, de inspiratiebron om in 2013 de eerste Cartodag op te zetten.

16:15 Afsluiting (afsluitende presentatie) en CartoBorrel